Ana Sayfa Emlak Sözlüğü Arsa Ofisi

Arsa Ofisi

Arsa Ofisi

Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim alış ve satışları yapmak, konut, sanayi ve turizm bölgeleri ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak üzere kurulmuş bulunan, İmar ve İskan Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip kuruluştur.

1164 sayılı Kanunla İmar İskan Bakanlığına bağlı olarak kurulan arsa ofisi, döner sermayeli olarak ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir şekilde oluşturulmuştur.

Arsa Ofisi Kanunu

1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu 1969 yılında kabul edilmiştir. İskan Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Arsa Ofisi kanunu ile Arsa Ofisinin tanımı, genel müdürlüğün görevleri ilk 4 maddede tanımlanmıştır. 2004 tarihli ve 5273 Sayılı Kanunun birinci maddesi ile kanunun adı Arsa Ofisi Kanunu, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun olarak değiştirilmiştir.