Ana Sayfa Emlak Sözlüğü Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, ortadan kaldırılması ve kaldırılma işlemleri sonrası kontrolü ve bunun gibi işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Burada en başta düşünülmesi gereken atığın oluşmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın küçültülmesi yani atığın en aza indirilmesi sağlanmaya çalışılır. Atığın Yeniden kullanımı mümkün mü eğer değilse ilk olarak geri dönüşüm, sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. Bu yöntemlerden sonra kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem düzenli depolamaya da yakmaktır.

Atık yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Atık Yönetimi için aşağıdaki adımların uygulanması gerekir:

  • Yetkili Seçmek
  • Atığın Teşhisi
  • Atığı Kaynağında Ayrı toplamak
  • Personel Çevre Eğitimi
  • Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması
  • Atık Ön İşlem
  • Atıkların Bertaraf/Geri Kazanıma Gönderilmesi
  • Kayıtların Tutulması