Ana Sayfa Emlak Sözlüğü Aziller Sicili Nedir?

Aziller Sicili Nedir?

Aziller Sicili

Azil kelimesini anlam olarak açıklayarak başlayalım konuya.

Azil vekaletnamedeki vekilin ya da yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sonlandırılmasıdır. Azil noterden ya da tapu sicil müdürlüğünden dilekçe ile yapılır. Azil belgesi Tapu Müdürlüğüne ulaşınca aziller siciline kaydedilir. Vekaletle yapılan işlemlerde aziller siciline bakılarak vekilin yetkisinin devam edip etmediğine bakılır.

Aziller sicili ise şöyle açıklanabilir;

Aziller sicili noterden veya dilekçeyle Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ulaşan görevden alma isteklerinin (azillerin) kayıt altına alındığı deftedir.

Vekaleten azillerin vekalet verenin soyadının baş harfine göre kaydedildiği sicildir.