Ana Sayfa Bilgi Bankası Gayrimenkulden para kazanmanın iki temel şartı nedir?

Gayrimenkulden para kazanmanın iki temel şartı nedir?

a) Doğru yere yatırım yapmak,

b) Uzun vade beklemeyi göze almak.

1) Gayrimenkulü Alırken Kar Yapmalısınız.
Ayrıca yatırım yapmak için gayrimenkul alacak bir kimsenin satarken değil de özellikle daha satın alırken kâr yapmaya çalışması gerekir.

Bu nedenle gayrimenkul alma işi, dikkat edilmesi gereken önemli bir iştir.

2) Gayrimenkule yatırımın kârlı bir sektör haline gelmesinin önemli birkaç nedeni vardır:
a) Gayrimenkule ihtiyaç ve talebin yoğun olması,
b) Gerek konut ve gerekse arsa üretiminin yeterli olmaması, arsa üretiminin ülkemizdeki nüfus artışına yetecek düzeyde olmaması,
c) Tapu siciline olan güvenin tam olması,
d) Tapu sicilinden doğacak zararın devletin sorumluluğu altında olması, doğacak zararı devletin karşılaması.
e) Konut kredileri ve ipotek suretiyle gayrimenkul alımının bankalarca desteklenmesi,
f) Gayrimenkul değerleri arasında olağanüstü farklar bulunması, gayrimenkul değerlerinin bir standardının olmaması gibi sebeplerdir.

3) Alıcı ve Satıcı Gayrimenkulün Gerçek Değerini Tam Bilmez. Bu Bazen Avantaj Olabilir

Gayrimenkul değerlerinin bir standardı veya somut bir kriteri yoktur. Genelde satıcı ve alıcı durumunda olan kimseler gayrimenkulün gerçek değerini bilmezler.

Bu kimselerin değer konusunda somut bir bilgileri olmaz. Hatta bazı satıcılar kulaktan dolma bilgilere dayanarak gayrimenkullerini satışa çıkarırlar.

Pek çoğu gayrimenkulün bulunduğu yere, hatta o şehre dahi gitmeden müşteri bulur veya başkalarınca bulunan müşteriye razı olarak, vekâletname gönderip satış işlemini yaptırır.

Çok özel ihtiyaçlar için satılmak veya alınmak istenen gayrimenkuller gerçek değerinden yüksek veya düşük bir fiyata alınabilir veya satılabilir.

4) Acil ve İhtiyaçtan Satılık Gayrimenkuller (Kelepir)

Acil bir ihtiyaç için satılmak istenen gayrimenkul ucuza alınabilir. Bu tür ucuz mallara halk arasında kelepir denir.

Ancak acil ilanına hemen inanmamak gerekir. Piyasada bu ihtimali kullanan satıcılar çoktur. Acil ve ihtiyaçtan olmadığı halde böyle ilan verilerek ucuza satılıyormuş imajı da verilmektedir.

5) Satıcı İseniz Alıcının Ne Sebeple Almak İstediğini, Alıcı İseniz Satıcının Paraya Olan İhtiyacını ve Bu İhtiyacın Süresini Belirleyiniz.

Satıcı iseniz, alıcının niçin almak istediğini buraya ne ölçüde ihtiyacı olduğunu, buranın alternatifi olup olmadığını anlamaya çalışın.

Alıcı iseniz, satıcının neden satmak istediğini, paraya ne kadar ihtiyacı olduğunu, bu ihtiyacı için zamanının ne kadar olduğunu anlamaya çalışın.

İhtiyaçların baskısı ve zamanın darlığı insanları bir an önce karar vermeye zorlar.

6) Gayrimenkul Değerlerindeki Dalgalanma Zamanlarını Doğru Tahmin Etmek Gerekir

Gayrimenkul fiyatlarında zaman zaman dalgalanmalar olur. Gayrimenkul fiyatları bir süre aynı rakamlarda bekler, sonra birden bir sıçrama yapar ve yine bekleme pozisyonu alır.

Bu sıçrama zamanlarını doğru tahmin edebilen kazanır. “Fırsat karın habercisidir.”

7) Tüm Yatırımların Nihai Amacı Gayrimenkuldür

Gayrimenkulün hemen paraya çevrilemediğini, bu nedenle el değiştirme yeteneğinin diğer yatırım araçlarına göre yavaş olduğuna yukarıda değinilmiştir.

Her bir gayrimenkul önemli bir değerdir. İnsanların diğer yatırımları sonucundaki temel gayeleri bir gayrimenkul sahibi olmaktır.

8) Gayrimenkullere Akıcılık Kazandırılması

Hukukumuzda gayrimenkullere akıcılık kazandıracak düzenlemeler aslında yeterince vardır. Medeni Kanundaki ipotekli borç senedi ve irat senedi bunlardan bazılarıdır.

Uygulamaya girse, gayrimenkul menkulleşecek ve temsili senetlerle borsada alınıp satılabilecektir. Yine “mortgage” veya ipotek bankacılığı denen, ipoteğe dayalı konut finansmanı şeklindeki uzun vadeli kredi uygulaması ile gayrimenkul edinimi kolaylaşacaktır.

Mortgage, aslında ipotek demektir. Ülkemizdeki karşılığı “ipoteğe dayalı konut kredisidir”. Bu yöntemle kredi kuruluşları, konut veya işyeri satın alacaklara 20 yıl kadar uzun vadeli kredi verecektir.

Krediyi alan kimse bir ev veya işyeri alıp, kira öder gibi uzun vadede borcunu ödeyecektir. Bu süre içinde alınan emlak, krediyi veren kuruluş lehine ipotekli olacaktır.

9) Her Yere Yatırım Yapılabilir

Yatırım olarak gayrimenkul alacaksanız. Gayrimenkulün yerinin, semtinin hatta şehrinin dahi önemi yoktur. Karlı olacaksa her şehre, her bölgeye yatırım yapılabilir.

Yatırımda duygusal davranılmaz. Kârlı olacak her yer yatırım yapmak için uygundur. Belli bir bölge dışına çıkmamak bazen hatalı olabilir.

Gayrimenkul işinde fırsatçı olmak ve girişimci bir ruha sahip olmak gerekir. Unutmayın sıkı bir araştırma ve sıkı bir çalışmanın sonucu iyi bir kardır.

Kimse deha olduğu için kar yapmıyor. Zenginler deha olduğu için zengin değil, planlı düzenli ve çok çalıştığı için zengindir.

“Başarının yüzde biri deha, yüzde doksan dokuzu alın teridir.”