Ana Sayfa Bilgi Bankası Hisseli Tapu Nedir?

Hisseli Tapu Nedir?

Hisseli tapu nedir?

Taşınmaz mal tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden çok kişiye de ait olabiliyor. Bir gayrimenkulün ortaklarını gösteren tapu çeşidine “hisseli tapu” deniyor.

Hisseli tapuda hangi bilgi yer alır?

Hisse sahipleri, “hissedar sahibi” olarak ifade ediliyor. Hisseli tapuda, taşınmaz malın mülkiyet sahipliğini paylaşan hissedarların isimleri ve sayı bilgileri yer alıyor. Böylelikle söz konusu gayrimenkulün krtağa ait olduğu belirtilmiş oluyor.

Hissedarların taşınmaz mal üzerinde hangi bölüme sahip oldukları belirtilmiyor. Hisseli tapu sahipleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için hisse sahipleri kendi aralarında hangi bölgenin kimin olduğuna dair yazılı bir hazırlanabilir.