28° Parçalı az bulutlu

Emlak Sözlüğü HABER AKIŞI

Emlak Sözlüğü HABERLERİ

 • Tarım Arazisi Nedir?

  Tarım Arazisi Nedir?

  Tarım Arazisi Tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazilere, tarım arazisi denilmektedir. Tarım arazileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda türlere ayrılır. Bu ayrımda, toprağın tuz oranı, taşlı olma durumu, drenaj, alkalilik özelliği dikkate alınır. Tarım arazisi türleri Mutlak tarım […]
 • Tarla Nedir?

  Tarla Nedir?

  Tarla En genel anlamıyla tarla; tarıma elverişli, sınırları belli olan ve belirli bir alanı bulunan toprak parçasıdır. Üzerlerinde genellikle tarım yoluyla bitkisel ürünler üretilerek üretim yapılır. Maddi kazanç amacıyla kullanılan bu toprak parçalarının sınırları tarla sahipleri arasında veya belediyelerin gerekli organları tarafından belirlenir. Tarla ile arsa arasındaki fark nedir? İmarsız olan bir toprağa “tarla” denir. […]
 • Tapuda Takas Nedir?

  Tapuda Takas Nedir?

  Tapuda Takas Tapuda takas, bir malın başka bir malla değiştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Takasta değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması şartı aranmıyor. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabiliyor. Tapuda takas işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harç ödemenin yapılması gerekiyor. Tapu takası için gereken belgeler şu […]
 • Tapu İptal Davası Nedir?

  Tapu İptal Davası Nedir?

  Tapu İptal Davası Tapu iptal davası tapunun kanuna uygun olmadığı ya da usulsüz yapıldığının iddia edildiği durumlarda açılır. Tapu iptal davası nasıl açılır? Tapu iptal davası Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak açılıyor. Gayrimenkulün bulunduğu yerde açılması gerekliliği bulunuyor. Tapu iptal davası zamanaşımı genel olarak on yıl olarak belirlenmiş durumda. Gayrimenkul hukuku tapu iptal davası açacak kişilerin […]
 • Tapu Ve Kadastro Müdürlüğü

  Tapu Ve Kadastro Müdürlüğü

  Tapu Ve Kadastro Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı, genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kurumdur. Amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini […]
 • Tapu Senedi Nedir?

  Tapu Senedi Nedir?

  Tapu Senedi Tapu senedi, tapuda yapılan işlemler sonucu tapu dairesinin taşınmaza sahip olan kişiye mühürlü, imzalı verdiği resmi belgedir. Tapu senedi sadece taşınmazın sahibine verilir. Mülkiyet dışında başka hak sahibi olan varsa o kişilere tapu senedi verilmez. Tapu senedi iki örnek olarak düzenlenir. Fotoğraflı olan hak sahibine verilirken, diğer örnek ise merkeze gönderilir. Tapu senedinin […]
 • Tapu Sahibi Sorgulama

  Tapu Sahibi Sorgulama

  Tapu Sahibi Sorgulama Bir arsa veya mesken almak üzereyseniz ve taşınmaz mal sahibinin kim olduğundan emin değilseniz, tapunun kimin olduğunu öğrenebilirsiniz. Tapunun kime ait olduğunu nasıl öğrenebileceğinizi şimdi detaylı bir şekilde açıklayalım. Taşınmaz tapusunun kime ait olduğunu öğrenmek için internet üzerinden herhangi bir şekilde tapunun kime ait olduğu bilgilerine ulaşım sağlamanız maalesef imkansız. Bilgilere erişmek […]
 • Tapu Randevusu

  Tapu Randevusu

  Tapu Randevusu Tapu işlemlerini gerçekleştirmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden randevu almanız gerekiyor. Randevunuzu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çağrı merkezinden ya da web sitesi üzerinden online olarak alabilirsiniz. Tapu randevusu alabilmenin yolları nelerdir? Tapu işlemlerinizi gerçekleştirmek için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün 181 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilirsiniz. Ancak çağrı merkezlerinin yoğunluğu düşünüldüğünde […]
 • Tapu Harcı Nedir?

  Tapu Harcı Nedir?

  Tapu Harcı Bir Gayrimenkul alırken alıcı ve satıcı devlete bir harç öder. Bu harç bedeli alıcı ve satıcıdan eşit olarak alınır. Alıcı için %2 , satıcı için %2 olmak üzere toplamda %4’tür. Bu bedel tapuda gösterilen gerçek değer ya rayiç değer üzerinden hesaplanır. Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır? Örneğin: 100.000 TL lik bir ev aldınız 2.000 […]
 • Tapu Devri Nedir?

  Tapu Devri Nedir?

  Tapu Devri Gayrimenkullerin bir başkası adına tescil edilmesi için devir işlemlerinin tapu müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Tapuda yapılacak devir için öncelikle Tapu ve Kadastro Çağrı Merkezi’nden randevu alınır. Tapu Devri İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir? Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar: Tapu aslı veya fotokopisi Bir Resim Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve bir adet […]
 • Tapu Devir Belgesi

  Tapu Devir Belgesi

  Tapu Devir Belgesi Tapu devir belgesini açıklarken tapu devri nasıl yapılır, buradan başlamak daha aydınlatıcı olur. Taşınmaz malların devir işlemleri tapu dairesinde gerçekleşmektedir. Devir için istenildiği anda tapu dairesine gidilip işlem yapılamamakta. Tapu müdürlüğü randevu sistemi ile çalıştığı için öncelikle bağlı olunan daireden randevu almak gerekmekte. Randevu nasıl alınıyor? Tapu dairesinde gerçekleştirilecek işlemler için Alo […]
 • Tapu Nedir?

  Tapu Nedir?

  Tapu apu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Tapuya “tapu senedi” de denilmektedir. Tapunun üç çeşidi vardır: Hisseli tapu, Kat irtifaklı tapu Müstakil tapu Tapu senedinin iki farklı rengi vardır, mavi ve kırmızı Mülkün inşaat ruhsatı ardından bağımsız […]

HABER LİSTESİ