28° Parçalı az bulutlu

Emlak Sözlüğü HABER AKIŞI

Emlak Sözlüğü HABERLERİ

 • Ahara Temlik Nedir?

  Ahara Temlik Nedir?

  Ahara Temlik Ahara temlik size ait olan bir malın ya da hakkın başka bir şahsa devir edilme işlemine denir. Ahara Temlik Nasıl Gerçekleşir? Mal varlığınızdan herhangi bir eşyayı bir başkasına satmak ya da vermek istiyorsunuz. Bu durumda bu kişi ile iletişime geçerek malın ona geçmesini sağlarsınız. Bu durumda sizin olan eşya, karşınızda olan kişiye geçecektir. […]
 • Afet Kanunu Nedir?

  Afet Kanunu Nedir?

  Afet Kanunu Afet Kanunu, deprem, sel, toprak kayması, yangın, kaya düşmesi, çığ gibi afetlerde zarar gören vatandaşlara devletçe yer tahsisi yapılmasını sağlayan yasadır. Afet bölgesi nedir? Doğal veya insan kaynaklı etkenler sonucunda tehlike arz eden yerler “afet bölgesi” olarak adlandırılmakla beraber, afet bölgelerinde yaşanabilecek herhangi bir afet sonucunda kayıp yaşayan vatandaşların ihtiyaçları devlet bütçesi dahilinde […]
 • Afet Bölgesi Nedir?

  Afet Bölgesi Nedir?

  Afet Bölgesi Afet bölgesi deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi olayların görüldüğü ve her an gerçekleşebileceği yerlere denir. Bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için şu şartlar aranır: Hane sayısının 100’den az olan yerlerde konutların 1/10’nun, nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000’den fazla […]
 • Ada Uygulama Krokisi Nedir?

  Ada Uygulama Krokisi Nedir?

  Ada Uygulama Krokisi İmar adalarını yerde işaretleyebilmek için, uygulama haritası üzerinden alınan ölçüleri yazmak suretiyle düzenlenen krokiye ada uygulama krokisi denir. Adanın büyüklüğüne göre, ya doğrudan harita üzerinden çıkarılan şekil veya büyütülerek elde edilen şekil kroki olarak kullanılır. Ada uygulama krokileri içerisinde parsel numarası, parselasyon planı, hata sınırı ve teknik yönetmelik unsurları kullanılır. Ölçekler 1/2500 […]
 • Ada Anahtarı Nedir?

  Ada Anahtarı Nedir?

  Ada Anahtarı Kent planlarında geniş imar ya da kadastro adalarının daha kolay gösterilmesi açısından bazı krokiler kullanılır ve ada numaraları ile yer bilgilerinin gösterildiği bu krokilere de ada anahtarı denir. Daha düzenli, çok daha planlı şekilde görülen adaların bu uygulama ile imar alanında yapılan çalışmalarda da pratik bir biçimde değerlendirildiği fark edilebilir. Şehir içinde farklı […]
 • Aciz Vesikası Nedir?

  Aciz Vesikası Nedir?

  Aciz Vesikası Borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair icra dairesi tarafından verilen resmi belgeye aciz vesikası denir. Diğer bir ifade ile de Aciz vesikası icra takibi sonunda alacaklıya alacağının ödenmeyen kısmı için icra dairesince verilen belgedir. Aciz vesikasında alacaklının ödenmeyen alacağı, faizi ve takip giderleri yer alır. Aciz vesikasını düzenleme […]

HABER LİSTESİ