28° Parçalı az bulutlu

Emlak Sözlüğü HABER AKIŞI

Emlak Sözlüğü HABERLERİ

 • Yıkma Ruhsatı Nedir?

  Yıkma Ruhsatı Nedir?

  Yıkma Ruhsatı Bir arsa üzerinde mevcut bulunan yapının yıkılabilmesi için ilk olarak belediyeden izin alınması gerekmektedir. Bu izine yıkım ruhsatı denir. Bağlı bulunan belediyeden bu ruhsat alınıyor ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ilgili yapı yıkım işlemi gerçekleşir. Yıkma ruhsatı için neler yapmak gerekiyor? Öncelikle söz konusu taşınmazın tamamen boşaltılması ve eski eserlere bağlı bir yapı […]
 • Yüksek Gerilim Nedir?

  Yüksek Gerilim Nedir?

  Yüksek Gerilim Baz istasyonları, çeşitli vericiler, yüksek gerilim hatlarının sebep olduğu elektromanyetik radyasyon yayan dalgalar insanları tedirgin ediyor. Bu tedirginlik emlak piyasasına da yansıyor. Artık ev satın alacak kişiler beğendikleri evin yeri ve fiyatının yanında elektromanyetik kirliliğe maruz kalıp kalmadığına bakıyor. Önce elektromanyetik radyasyon ölçümü yaptırıyor. Bu ölçüm sonucuna göre evi alıp almamaya karar veriyor. […]
 • Yönetim Planı Nedir?

  Yönetim Planı Nedir?

  Yönetim Planı Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş apartman ve sitelerin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını ve yönetime ait diğer hususları düzenleyen ve tüm kat maliklerini bağlayan belgedir. Yönetim planı ile apartmanların ve sitelerin yönetilmesi sağlanır. Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime […]
 • Yoldan İhdas Nedir?

  Yoldan İhdas Nedir?

  Yoldan İhdas İhdas kelime anlamı olarak; Meydana getirmek, kurmak demektir. Arsaların ya da arazilerin düzenlenmesi esnasında tescil dışı kadastro yollarının imar adalarına isabet etmesi ve yol sıfatını kaybetmesiyle oluşan alanlara yoldan ihdas denir. İhdas gerçekleşmesi için parsel ile kesişen en az bir alanı veya kenarı olmalıdır. Yoldan ihdas için sırasıyla şu işlemler uygulanır Yoldan ihdas […]
 • Yola Terk İşlemi Nedir?

  Yola Terk İşlemi Nedir?

  Yola Terk İşlemi Yola terk işlemi; imar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir bölümünün imar planına uygun olarak  yol, yeşil alan, park vs. gibi sebeplerden kamu yararına bırakılması işlemidir.  Yola terk işlemi, belli bir maddi karşılık sonucu yapılması gerekse de kamu yararına kendi rızasıyla terk […]
 • Yeşil Bina Nedir?

  Yeşil Bina Nedir?

  Yeşil Bina Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor. Buna karşın plastik kullanımın azaltılması, arabalarda fosil yakıtların kullanımı ya da karbon ayak izinin azaltılmış olması gibi birçok önlem alınıyor. Gayrimenkul sektörü de tüm bu gelişmelere kayıtsız kalmıyor… Gayrimenkulde yeşil binalar gün geçtikçe daha çok adından söz ettiriyor. Yeşil binalar hem içinde yaşayanlara hem […]
 • Yeşil Alan Nedir?

  Yeşil Alan Nedir?

  Yeşil Alan Şehir imar planlarında toplumun yararlanması için ayrılan ve üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayan ve ileride veya şimdiden park, çocuk parkı gibi hizmet alanı olarak ayrılmış alanlardır. Belediyeler bu alanlarda düzenleme ve peyzaj çalışması yaparlar. Yeşil alanlar ikiye ayrılır. Kendiliğinden oluşan yeşil alanlar: Kendiliğinden, doğal süreçte oluşan yeşil alanlar, insanların toplanıp, dinlenme, buluşma, eğlenme, […]
 • Yetki Belgesi Nedir?

  Yetki Belgesi Nedir?

  Yetki Belgesi 2012 de yayınlanan bir yönetmeliğe göre, yapı ruhsatına ait tüm yapıların bir müteahhit sorumluluğunda olması, yapının müteahhitliğini üstlenecek her müteahhittin de yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası olması gerekmektedir. Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası alınabilmesi için il müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. İnternet üzerinden de başvurular kabul edilmektedir. GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS ADINA) MÜRACAAT EVRAKLARI: 1) Dilekçe […]
 • Yerleşim Yeri Nedir?

  Yerleşim Yeri Nedir?

  Yerleşim Yeri Hukuki olarak açıklamak gerekirse yerleşim yeri, bir kişinin hayat faaliyetlerinin ve sosyal ilişkilerinin merkezi olan yer olarak kabul edilir. Yerleşim yeri konusunda iki önemli unsur vardır. Yerleşim yerinin tekliği ve yerleşim yerinin zorunluluğu ilkeleri. Bir kimse işi dolayısıyla veya başka sebeplerden birden çok yerde oturabilir; ancak bu oturduğu yerlerden sadece biri yerleşim yeri […]
 • Yerden Isıtma Nedir?

  Yerden Isıtma Nedir?

  Yerden Isıtma Yerden ısıtmalı sistem; beton zeminin içindeki borularla ısıtma işleminin gerçekleştirilmesidir. Yerden ısıtma sistemi mekândaki ısı kayıplarını, zemin betonu içindeki borularla ısı kaynağından aldığı enerjiyi zemin altına yayarak dağıtan, zemini dolayısıyla ortamı ısıtan bir ısıtma sistemidir. Sistemde gerekli ısınma kırk ila elli santigrat derecelik ılık su ile sağlanmakta, her cins katı ya da sıvı […]
 • Yenileme Nedir?

  Yenileme Nedir?

  Yenileme Emlak sektöründe yenileme terimi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan önemli bir kaç tanesine değinmek gerekirse; Tapu Yenileme nedir? Teknik sebeplerden dolayı yetersiz kalan, uygulama özelliğini kaybeden veya eksiklik görülen tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ve tapuda düzeltmeler yapılması işlemine tapu yenileme denir. Ruhsat Yenileme nedir? İlgili kurumlardan alınan inşaat ruhsatına göre kanunda belirtilen süre […]
 • Yaşamskor Nedir?

  Yaşamskor Nedir?

  Yaşamskor Bir Zingat Projesi olan YaşamSkor, en fazla zaman geçirdiğiniz mekanları belirli kriterlere göre analiz edip yaşam kalitenizi hesaplar ve size bu değeri artıracak yeni proje önerilerinde bulunur. Hesaplamayı yaparken yaşadığınız ev, çalıştığınız işyeri ve en sık gittiğiniz sosyal mekanları temel alır. Yaşadığınız şehir haritası üzerinde evinizin, işinizin ve sosyal yaşamınızın geçtiği yerlerin seçimi yapılarak […]

HABER LİSTESİ