Ana Sayfa Bilgi Bankası Kentsel dönüşümde iş yeri kira yardımı

Kentsel dönüşümde iş yeri kira yardımı

Kentsel dönüşümde devletten kira desteği alabilmek için çeşitli şartlar bulunuyor. Riskli alanlar ve riskli yapılar için yapılan destekler sadece konutları değil, ticari yapıları da kapsıyor. 2018 yılında yeni yapılacak olan kentsel dönüşüm projeleri ve 2018 kira desteği ücretleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklandı.

Kentsel dönüşümde iş yeri kira yardımı var mıdır? Ne kadar yardım alınabilir ve başvuru şartları nelerdir?

Kentsel dönüşümde kira yardımı

Kentsel dönüşüm kapsamında gayrimenkul sahiplerine ve söz konusu konutta ya da iş yerinde ikamet eden kiracı için kira yardımı yapılıyor. Kentsel dönüşüm projesi onaylanan yapı sahipleri, 2018 yılı fiyat listesinden bulunulan ilin kira oranlarına göre kira yardımı alabilirler.

Kentsel dönüşümde iş yeri kira yardımı için yapının riskli olduğunu gösterir belge gereklidir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca verilen Riskli Yapı Tespit Raporu ve ek belgeler temin edilerek başvuru yapılabilir. İş yeri kira yardımı için gayrimenkul malikine 18 ayık kira yardımı yapılıyor. İçerisinde ikamette bulunan kiracı içinse 2 aylık kira yardımı sağlanıyor.

Kentsel dönüşümde kira için belgeler

Konut ya da iş yeri kira yardımı için Bakanlığa doğrudan başvuru yapılabiliyor. Kira yardımı için aranan ilk belge Riskli Yapı Raporu olarak belirtiliyor. İlgili kurumlardan verilen yapı tespit raporu ile başvurusu yapılan ve kentsel dönüşüme dahil edilen yapılar için bağlı bulunan belediye kira oranlarına göre kira desteği alınıyor. Bakanlık tarafından istenilen iş yeri başvuru belgeleri şu şekildedir:

  • Islak imzalı kira yardımı istemi dilekçesi
  • Firmayı temsil eden yetkili veya vekilinin kimlik fotokopisi
  • Onaylı ve yetkili kurumlardan alınan Riskli Yapı Tespit Raporu
  • Adres bilgileriyle uyumlu, riskli yapıda ikameti gösteren ve yeni adresi gösteren belge
  • Firmaya ait son 3 aylık elektrik, su, doğalgaz faturaları
  • Belediyeden alınan riskli yapının yıkım kararı belgesi
  • Son üç aya ait güncel oda kaydı
  • Vergi dairesinden firmanın tahliye edildiğini gösterir adres bilgileriyle uyumlu ve imzalı belge
  • Bağlı bulunulan meslek odası sicil kaydı belgesi
  • Gerçek veya tüzel kişiye ait T.C. Ziraat Bankası vadesiz mevduat, Türk Lirası hesap numarası

Kentsel dönüşümde iş yeri kira yardımı almak için firma yetkilisinin veya noter onaylı belge ile vekilin başvuru yapması gereklidir. Riskli yapıda ikamet eden kiracı var ise iki aylık kira desteği alabilir. Kiracı yok ise gayrimenkul maliki 18 aylık kira desteği alabiliyor. Kiracının olduğu durumlarda, en az bir sene söz konusu yapıda ikameti gösterir belge olması gereklidir.

İş yeri başvurularında vergi numarası, banka hesap numarası ve kimlik numarası uyumlu olmalıdır. Başvuruda bulunan menkul maliki ya da kiracının iş yerini temsilen verdiği bilgiler IBAN numarası ile uyumlu olmalıdır. Belgelerin tamamı halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılabilir.