28° Parçalı az bulutlu

Tapu İptal Davası Nedir?

Emlak Sözlüğü - 1 Kasım 2019 13:43 A A

Tapu İptal Davası

Tapu iptal davası tapunun kanuna uygun olmadığı ya da usulsüz yapıldığının iddia edildiği durumlarda açılır.

Tapu iptal davası nasıl açılır?

Tapu iptal davası Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak açılıyor. Gayrimenkulün bulunduğu yerde açılması gerekliliği bulunuyor. Tapu iptal davası zamanaşımı genel olarak on yıl olarak belirlenmiş durumda.

Gayrimenkul hukuku tapu iptal davası açacak kişilerin durumdan tam anlamı ile haberdar olmaları gerekiyor. Çünkü, tapu iptal davaları fazlaca masraflı olabilmekte. Bu yüzden tapu iptal davası soruları ve önerileri için tapu hukuku avukatları ile çalışmak ya da onlardan yardım almak oldukça faydalı olabiliyor. Mahkemeye başvururken tapu iptal davası dilekçe örneği ile benzer şekilde dilekçe oluşturmak önem taşıyor. Tapu iptal davası görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu için dilekçeyi de bu mahkemeye vererek işlemleri başlatabilmek mümkün.

Tapu iptal davası hangi durumlarda açılır?

Tapu ile ilgili sorunlarda açılabilir. Usulsüz kazanılan tapular içinde bu dava açılabilir. Tapuyu alma aşamasında hile kullanılmış ya da karşı taraf aldatılmış ise dava açma gerekliliği doğar. Tapu iptal davası açma süresi bir yıldan fazla olmamalıdır.

Tapu iptal davası çeşitleri

Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası: Dava taşınmazın değerine göre taşınmazın bulunduğu yer asliye veya sulh hukuk mahkemesinde görülür. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davasında davanın tarafları muvazaalı işlemin taraflarıdır.

Aile konutu nedeniyle tapu iptal davası: Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Diğer tapu iptal davaları

  • Hesap hatası nedeniyle tapu iptali davası
  • İmar ve ihya nedeniyle tapu iptali davası
  • İnanç sözleşmesi nedeniyle tapu iptali davası
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptali davası
  • Gayrimenkul satış sözleşmesi nedeniyle tapu iptali davası
  • Sözleşmeye aykırı olarak 3. kişiye devri nedeniyle tapu iptali davası
  • Tapulu taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tapu iptali davası
  • Tapusuz taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tapu iptali davası
  • Taraf muvazaası nedeniyle tapu iptali davası
  • Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptali davası
Emlak Sözlüğü - 13:43 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ